Πρακτικά Ημερίδων

Δημοσιεύτηκαν τα πρακτικά της πρώτης διημερίδας που διοργάνωσε ο Όμιλος για την Ιστορική Εκπαίδευση στις 9 και 10 Νοεμβρίου 2018 στην Αθήνα.