Αναγνώσεις – Συνδέσεις

Ιστο – αναγνώσεις / Blogs Σχετικές Διεθνείς Ενώσεις & Όμιλοι Ιστορικών
Κοινές ιστορίες / Shared histories. Κοινές ιστορίες για μια Ευρώπη χωρίς διαχωριστικές γραμμές

Ελληνική Ιστορία στο διαδίκτυο – ΙΜΕ

Ζητήματα Επιστημολογίας και Διδακτικής της Ιστορίας – Γιώργος Κόκκινος

Φιλόλογος στο Διαδίκτυο

 

Ιστο-σελίδες Ιστορίας 

Διαδίκτυο και Διδασκαλία

 Association for Historical Dialogue and Research – Όμιλος Ιστορικού Διαλόγου και Έρευνας – (Κύπρος)

Association for Citizenship Teaching UK

Georg Eckert Institute (Γερμανία)

POLIS – The Austrian Centre for Citizenship Education in Schools – (Αυστρία)

Citizenship and Democracy Association (CIDEM) – (Γαλλία)

American Historical Association

 

Άλλες συνδέσεις Διεθνείς Πολιτιστικοί Οργανισμοί
 Ίδρυμα της Βουλής των Ελλήνων

Ταινιοθήκη της Ελλάδος – Μουσείο Κινηματογράφου

Ψηφιακό Αρχείο ΕΡΤ

12 Οκτωβρίου – Η Αθήνα ελεύθερη

Bodossaki Lectures on Demand (Ιστορία)

Διεθνές Κέντρο για την Μελέτη της Διατήρησης και Συντήρησης της Πολιτιστικής Κληρονομιάς (ICCROM)

Διεθνές Συμβούλιο Μνημείων και Χώρων (ICOMOS)

Διεθνές Συμβούλιο Μουσείων (ICOM) – Ελληνική Επιτροπή

Οργανισμός των Ηνωμένων Εθνών για την Εκπαίδευση, την Επιστήμη και τον Πολιτισμό (UNESCO)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

This slideshow requires JavaScript.