Φωτογραφίες

Φωτογραφικό υλικό Διημερίδας “Η Κλειώ πάει σχολείο” του Ομίλου για την Ιστορική Εκπαίδευση στην Ελλάδα που πραγματοποιήθηκε 9 και 10 Νοεμβρίου 2018

EUROCLIO Association General Assembly 2018 – Association for History Education in Greece / Full Membership

Συνάντηση Ιδρυτικών Μελών του Ομίλου – Polis Art Cafe – 03.07.2018