Πρακτικά Ημερίδων

Πρακτικά πρώτης διημερίδας

Δημοσιεύτηκαν τα πρακτικά της πρώτης διημερίδας “Η Κλειώ πάει σχολείο I: η διδασκαλία της Ιστορίας και η δημόσια παιδαγωγική” που διοργάνωσε ο Όμιλος για την Ιστορική Εκπαίδευση στις 9 και 10 Νοεμβρίου 2018 στην Αθήνα.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s