Πρακτικά Ημερίδων

Πρακτικά διημερίδας στη Θεσσαλονίκη Thessaloniki conference, Clio goes to school ιι

Δημοσιεύτηκαν τα πρακτικά της διημερίδας “Η Κλειώ πάει σχολείο II: η διδασκαλία της Ιστορίας και η δημόσια παιδαγωγική” που διοργάνωσε ο Όμιλος για την Ιστορική Εκπαίδευση στη Θεσσαλονίκη την Παρασκευή 1 και Σάββατο 2 Νοεμβρίου 2019.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s