ΝΕΑ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Απογεύματα με την Ιστορία, Μάρτιος 2021

Τα απογεύματα με την Ιστορία που διοργανώνει ο Όμιλος για την Ιστορική Εκπαίδευση συνεχίστηκαν και τον Μάρτιο 2021, με δυο διαδικτυακές συναντήσεις, στις 17 και 24 Μαρτίου.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s