Πρακτικά Ημερίδων

Ημερίδα “Φυλο-μετρώντας την ιστορία”

Δημοσιεύθηκαν τα πρακτικά της ημερίδας “Φυλο-μετρώντας την ιστορία”,

΄Εμφυλες όψεις και αναπαραστάσεις στην ιστορία, στα σχολικά εγχειρίδια,
στην εκπαιδευτική διαδικασία, που πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά το Σάββατο 28 Νοεμβρίου 2020

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s