ΝΕΑ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Οι εκδηλώσεις του Ομίλου στο youtube

Ιστορία και κόμικς, 6 Νοεμβρίου 2021 https://youtu.be/sX1W88zNE6Q

“Πώς μαθαίνουμε Ιστορία χωρίς να τη διδαχθούμε”, Αιμιλία Σαλβάνου,

24 Ιανουαρίου 2022 https://youtu.be/Y8TvT27CYk8

“Τέχνη και ιστορική συνείδηση στην Ελλάδα του 19ου αιώνα, Άγγελος Παληκίδης

23 Φεβρουαρίου 2022 https://youtu.be/nI4WfDQB4Jg

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s