ΝΕΑ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

“Κινηματογράφος και νέες τεχνολογίες στην εκπαίδευση: Εκπόνηση και εφαρμογή ενός συνεκτικού πλαισίου δράσεων για την αναβάθμιση της διδασκαλίας της Ιστορίας – ΚΙ.ΝΕ.Τ.Ε

Σας προσκαλούμε να παρακολουθήσετε την 1η Επιμορφωτική Ημερίδα ΚΙ.ΝΕ.Τ.Ε. – Σάββατο 19 Μαρτίου 2022
Θα πρέπει να κάνετε εγγραφή εδώ https://upatras-gr.zoom.us/webinar/register/WN_O1KRCnGBR02FoOJCB_Nvag
για να σας σταλεί αυτόματα ο σύνδεσμος του zoom webinar και να παρακολουθήσετε την Ημερίδα το Σάββατο 19 Μαρτίου (9:30 πμ-12:30 μμ)
Ώρα έναρξης: 9:30 μμ


Σκοπός του έργου ΚΙ.ΝΕ.Τ.Ε.
 είναι η συμβολή στην αναβάθμιση της ποιότητας της παρεχόμενης ιστορικής εκπαίδευσης στο ελληνικό σχολείο, με την προώθηση καινοτόμων μεθοδολογικών εργαλείων και την επιμόρφωση εκπαιδευτικών πάνω στις σύγχρονες τάσεις της διδακτικής της ιστορίας, έτσι ώστε το μάθημα να γίνεται ελκυστικό, ακολουθώντας τις επιστημονικές πειθαρχίες του αντικειμένου.
Στο πλαίσιο του έργου ΚΙ.ΝΕ.Τ.Ε. θα πραγματοποιηθούν συνολικά 4 Επιμορφωτικές Ημερίδες για Εκπαιδευτικούς: Σάββατο 19 Μαρτίου (9:30πμ-12:30μμ), Σάββατο 2 Απριλίου (10πμ – 1μμ), Τετάρτη 13 Απριλίου (6μμ – 9μμ), Σάββατο 14 Μαΐου 2022 (10πμ-1μμ), με δωρεάν ανοιχτή συμμετοχή για Εκπαιδευτικούς και Βεβαίωση Παρακολούθησης/Επιμόρφωσης από το Πανεπιστήμιο Πατρών.

Φορέας Υποδοχής (ΦΥ) του έργου είναι το Πανεπιστήμιο Πατρών. H Επιστημονική Υπεύθυνη (ΕΥ) είναι η Έλλη Λεμονίδου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια στο Παν.μίου Πατρών, ιστορικός με ειδίκευση, μεταξύ άλλων, στη διδακτική της ιστορίας μέσω του κινηματογράφου. O Συντονιστής του έργου (ΣΕ) Κώστας Κορρές είναι υποψήφιος διδάκτορας ιστορίας και πολιτιστικός διαχειριστής. Στην Ομάδα Έργου (ΟΕ) συμμετέχουν μέλη του Ομίλου για την Ιστορική Εκπαίδευση στην Ελλάδα (Ο.Ι.Ε.Ε.) και εξειδικευμένοι κινηματογραφιστές της δημιουργικής ομάδας Νεανικό Πλάνο, ενώ επιστημονική υποστήριξη παρέχεται από την επιστημονική ένωση Euroclio-European Association of History Education.

Σας επισυνάπτουμε το πρόγραμμα της 1ης Επιμορφωτικής Ημερίδας του ΚΙ.ΝΕ.Τ.Ε. με θέμα “Διδακτική της Ιστορίας: τάσεις και σύγχρονες παιδαγωγικές αντιλήψεις”.

Με εκτίμηση,

Έλλη Λεμονίδου,

Η επιστημονική υπεύθυνη του έργου   

 Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Ιστορίας  Πανεπιστήμιο Πατρών, 

Κώστας Κορρές

Συντονιστής Έργου

Υπ. Διδάκτορας Ιστορίας Πανεπιστήμιο Αιγαίου

                                                             

                                                                                       

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s