ΝΕΑ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Απογεύματα με την Ιστορία, Μάρτιος 2021

Τα απογεύματα με την Ιστορία που διοργανώνει ο Όμιλος για την Ιστορική Εκπαίδευση συνεχίστηκαν και τον Μάρτιο 2021, με δυο διαδικτυακές συναντήσεις, στις 17 και 24 Μαρτίου.

ΝΕΑ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Συμμετοχή του Ομίλου στο πρόγραμμα “Τα σχολεία αναζητούν την ιστορία τους”

Μέλη του Ομίλου συμμετέχουν με εισηγήσεις στις επιμορφωτικές συναντήσεις για το πρόγραμμα “Τα σχολεία αναζητούν την ιστορία τους”

ΝΕΑ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Συμμετοχή του Ομίλου σε διεθνές διαδικτυακό συνέδριο 18-19 Φεβρουαρίου 2021

Διεθνές Διαδικτυακό Συνέδριο:
«Ελληνική Επανάσταση, Εκπαίδευση και Συλλογική Μνήμη. Μεταμορφώσεις της σχολικής και της δημόσιας ιστορίας»

Ο στόχος του Συνεδρίου είναι τριπλός: (α) να διερευνήσει τις προεπαναστατικές μορφές της εκπαίδευσης καθώς και τη συγκρότηση των πρώτων εκπαιδευτικών θεσμών στη διάρκεια του Αγώνα και της καποδιστριακής περιόδου, (β) να παρακολουθήσει τους τρόπους με τους οποίους η Ελληνική Επανάσταση διδάχτηκε στο ελληνικό σχολείο (πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση) από το 1834 μέχρι σήμερα και (γ) να διερευνήσει τις ποικίλες μορφές που πήρε η μνήμη της Επανάστασης στη δημόσια ιστορία.

Το κοινό θα μπορεί να παρακολουθήσει το συνέδριο με δυνατότητα διάδρασης στο https://zoom.us/j/95716000361 και μέσω των ιστοτόπων www.lrf.gr και www.protovoulia21.gr, καθώς και μέσω του Youtube, στις 18/2 στο https://youtu.be/zflmYJa6r0U και στις 19/2 στο https://youtu.be/XXno0jT7Ess.

Διοργάνωση: Ίδρυμα Λαμπράκη, Πάντειο Πανεπιστήμιο, Όμιλος για την Ιστορική Εκπαίδευση στην Ελλάδα στο πλαίσιο της Πρωτοβουλίας 1821-2021
Το πρόγραμμα του συνεδρίου: